ads

Arhivă blog

Style2

Doar un roman din cinci are educatie financiara

Un studiu derulat anual de către o asociaţie a analiştilor financiar-bancari din România arată că doar unu din cinci români este alfabe...Regatul Spaniei

Informaţii privind piaţa muncii

1. Unde se găsesc posturi vacante? Domeniile de activitate în care se înregistrează cei mai mulţi lucrători români sunt construcţiile, agricultura, sectorul turistic şi cel al lucrătorilor domestici, angajaţi în gospodării. Posturile vacante pot fi căutate prin intermediul serviciului EURES din cadrul Agenţiilor de Ocupare naţionale. În cadrul serviciilor publice de ocupare, atât din România, cât ți din Spania, beneficiați de serviciile personalizate oferite de consultanții Eures. Informațiile respective cu privire la locuri de muncă în statele europene și condiții de muncă și viață le găsiți și accesând site-ul de specialitate al Uniunii Europene:

 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=481&parentCategory=48 1 

De asemenea, aveţi posibilitatea să găsiţi informaţii despre locuri de muncă în presa scrisă, inclusiv în ziarele în limba română care se tipăresc în Spania, la rubrica special dedicată.


 II. Reguli privind libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Spaniei:

A. Găsirea unui loc de muncă:

1. Cum se caută un loc de muncă? Pentru găsirea unui loc de muncă în Regatul Spaniei puteţi contacta: În România: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.ro, www.muncainstrainatate.anofm.ro care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/.


Atenţie! 

Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţii referitoare la:

- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;

- sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate. 


Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate. Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul. Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română. În Regatul Spaniei: Serviciul Public de Ocupare Statală – SEPE (INEM): Calle Condesa de Venadito n.9 28027 – Madrid, Teléfono: 91 585 98 88, Fax: 91 377 58 81; 91 377 58 87 sau birourile provinciale, prin intermediul site-ului web:

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index

Agenţiile de ocupare private, majoritatea membre ASEMPLEO, cea mai mare organizaţie de reprezentare a agenţiilor private de plasare a forţei de muncă: Paseo de la Castellana Nº 140, Planta 10ºB, 28046 – Madrid, Tlf.: +34 91 598 06 74 / 689 05 48 75 www.asempleo.com 2. Cum se candidează pentru un loc de muncă? Serviciile de ocupare facilitează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorilor șomeri sau celor care au deja un loc de muncă posibilitatea de a se încorpora pe piața muncii sau de a-și găsi un loc de muncă mai bun. Înscrierea la serviciile de ocupare Dacă vă aflaţi în căutare de loc de muncă va trebui să vă înscrieţi la un birou de ocupare din rețeaua de birouri de ocupare a Comunității Autonome. Pentru înregistrare va trebui să indicaţi:


  • Datele personale, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 
  •  Studiile absolvite
  •  Limbile străine cunoscute 
  •  Experiența profesională 
  • Atestări ale experienței profesionale 
  •  Domeniul pentru care solicită un loc de muncă 


Cine se poate înscrie? Se pot înscrie persoanele care au împlinit vârsta la care lucrătorii sunt admiși pe piața muncii, conform legislaţiei (16 ani).Înscrierea ca persoană în căutare de loc de muncă şi înregistrarea contractului de muncă se fac în baza documentului naţional de identitate sau permisului de rezidenţă, care devine obligatoriu dupa 3 luni de şedere în Spania.

Ce obligații revin persoanelor înscrise?

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se angajează:


  •   Să reînnoiască solicitarea unui loc de munca la data indicată în documentul de cerere (DARDE)
  •  Să se prezinte la biroul de ocupare atunci când sunt chemaţi 
  •  Să comunice schimbările care se produc cu privire la datele personale și profesionale 
  •  Să comunice birourilor de ocupare rezultatul interviurilor de angajare gestionate de Serviciul Public de Ocupare.


 IMPORTANT:

Pentru actualizarea datelor, Direcția Generală de Ocupare pune la dispoziția cetățenilor o serie de servicii on-line personalizate datorită cărora nu mai este absolut necesară prezentarea la birourile de ocupare pentru anumite formalități (înscrierea ca persoană în căutare de loc de muncă, reînnoirea cererii, actualizarea datelor, obținerea de informații, certificate etc.):

 www.sepe.es

 B. Mutarea pe teritoriul Regatului Spaniei: 1. Cum este reglementată circulaţia mărfurilor şi a capitalurilor?

1. Libera circulaţie a mărfurilor şi a capitalurilor reprezintă două din cele patru libertăţi fundamentale (libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor) instituite de Tratatele Constitutive ale Uniunii Europene şi reprezintă condiţii esenţiale pentru funcţionarea pieţei interne a UE.
 2. Libera circulaţie a mărfurilor - majoritatea produselor (considerate ca fiind cu "risc mai mic") sunt supuse la aplicarea principiului de recunoaştere reciprocă, ceea ce înseamnă că orice produs fabricat sau comercializat legal într-unul din statele membre ale UE poate fi mutat şi comercializat în mod liber în cadrul pieţei interne a UE.

 Limitele privind libera circulaţie a mărfurilor – sunt stabilite limite atunci când există un interes comun specific, cum ar fi protecţia mediului, sănătatea cetăţenilor, sau politicile publice, de exemplu. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă importul unui produs este considerat de către autorităţile naţionale ale unui stat membru ca fiind o potenţială ameninţare pentru sănătatea, moralitatea sau ordinea publică, acest stat poate restricţiona sau interzice accesul pe piaţa sa. Exemple de astfel de astfel de produse sunt produsele alimentare modificate genetic sau anumite băuturi energizante.

 Libera circulaţie a capitalurilor - constituie baza de integrare a pieţelor financiare europene. Cetăţenii statelor membre UE pot gestiona şi investi banii în orice alt stat membru UE.

 Persoanele fizice pot efectua un număr ridicat de operaţiuni financiare în cadrul UE, fără restricţii majore, astfel: pot să deschidă uşor un cont bancar, pot să cumpere acţiuni, pot să-şi investească banii sau să achiziţioneze proprietăţi într-un alt stat membru.

 Anumite excepţii de la acest principiu se aplică şi sunt în principal legate de impozitare, politicile publice, spălarea de bani şi sancţiunile financiare convenite în cadrul Politicii Comune Externe şi de Securitate a UE.

Cum se poate obţine o locuinţă în Regatul Spaniei? 

Găsirea unei locuinţe adecvate este una dintre principalele probleme cu care vă puteţi confrunta in momentul in care ajungeţi intr-o altă ţară. În Spania puteţi căuta o locuinţă prin mai multe modalităţi: informându-va din presa scrisă, puteţi cere ajutorul unei agenţii imobiliare sau puteţi solicita serviciile unor agenţii de stat care oferă apartamente spre închiriere (Agencias regionales de alquiler).


 Unde se pot găsi informaţii cu privire la şcoli? 

Informaţii privind şcolile se pot obţine accesând site-urile primăriilor fiecărei provincii, la secţiunea “Educaţie”. Informaţii legate de sistemul de învăţământ se pot obţine de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei:

www.educacion.gob.es


Cum se realizează transferul automobilului şi ce trebuie ştiut cu privire la permisul de conducere?


 Comisia Europeană a stabilit o serie de regulamente comune privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, valabilitatea asigurării auto, precum şi posibilitatea înregistrării automobilului într-o ţară gazdă. În prezent nu există un permis universal UE de conducere, însă a fost introdus un "Model Comunitar" de permis de conducere, prin care se asigură faptul că permisele de conducere emise de diferite ţări ale UE sunt uşor de recunoscut în alte state membre. Pentru ca un cetăţean UE să poată schimba în Spania permisul de conducere eliberat întrun alt stat membru se cer următoarele condiţii:

- Să aibă reşedinţa stabilită în Spania - Să aibă vârstă impusă de legislaţia spaniolă

- Permisul să nu fi fost obţinut în timp ce titularul avea reşedinţa stabilită în Spania

Documentele solicitate: 

- Formularul oficial, disponibil la toate Serviciile de Trafic, care include declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că nu i-a fost interzis dreptul de a conduce prin hotărâre judecătorească, că nu posedă alt permis, şi că permisul prezentat nu a fost suspendat sau anulat, nici dreptul de a conduce restrâns.

 - Taxă (de 27.10 euro – anul 2013)

- Un document de identitate şi reşedinţă

 - Permisul ce urmează a fi schimbat în original şi o copie

- O fotografie de 32x26 mm color, pe fond mat, din faţă, cu capul descoperit şi fără ochelari de culoare închisă sau orice alt accesoriu care ar împiedica identificarea persoanei. În cazul persoanelor care din motive religioase poarta capul acoperit, se admit fotografii cu capul acoperit, dar ovalul feţei să fie foarte vizibil, de la frunte până la bărbie, în aşa fel încât să nu împiedice sau să facă dificilă identificarea.


În situaţia în care se solicită schimbare permisului prin mandatar, acesta trebuie să prezinte documentul său de identitate în original şi contractul de mandat în care trebuie să se precizeze că este cu titlu gratuit.

Daca permisul este furat/pierdut/distrus titularul trebuie să se adreseaza tot la Serviciul de Trafic pentru eliberarea unuia nou. Cu dovada declarării furtului la poliţie sau o declaraţie pe proprie răspundere că permisul a fost pierdut/distrus, se va adresa consulatului României pentru eliberarea unei dovezi care să ateste că acesta este posesor de permis de conducere auto valabil, fara restricţii.

Înmatricularea automobilului în Spania se face la autorităţile locale, unde veţi plăti şi taxa de înmatriculare.

Asigurarea maşinii trebuie realizată de către o companie de asigurări acreditată de către autoritatea naţională să emită poliţe de asigurare în acest sens, iar asigurarea va fi valabilă pe întreg teritoriul UE. 5.

 Care sunt procedurile de înregistrare şi privind obţinerea permisului de rezidenţă?

Dacă doriţi să rămâneţi mai mult de 90 de zile, sau să dobândiţi dreptul de rezidenţă în Spania, trebuie să solicitaţi înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini (Registro Central de Extranjeros), la Oficiul pentru Cetăţeni Străini (Oficina de Extranjeros), în lipsa acestuia la Comisariatul Provincial de Poliţie (Comisaria Provincial de Policia) din provincia unde doriţi să rămâneţi sau să locuiţi

– http://www.interior.gob.es

Înscrierea în Registrul Central al Străinilor este obligatorie pentru cetăţenii străini care doresc să se stabilească în Spania. Înscrierea trebuie făcută la 3 luni de la sosirea pe teritoriul spaniol, urmând ulterior să primiţi un Certificat (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea), de culoare verde, care va conţine numele şi prenumele, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, naţionalitatea, domiciliul în Spania, data înscrierii şi numărul de identificare ca străin (NIE).

IMPORTANT:

Certificatul dovedeşte permanenţa reşedinţei pe teritoriul spaniol, dar nu este un act de identitate. „Înscrierea” nu are termen de valabilitate. Doar în cazul în care persoanele își modifică datele de identificare (n.r. – în cazul căsătoriei), acestea sunt obligate să le comunice în maxim o lună de la data producerii modificării, întotdeauna împreună cu documente care să ateste noua identitate, şi să solicite schimbarea certificatului.

Cum procedaţi?

 Dacă locuiţi în Madrid: solicitaţi o programare la Comisaria general de extranjeriay documentación de Madrid, la numărul de telefon 0034 902 565 701. Veţi primi ulterior programarea, în care se va comunica data, ora şi centrul unde urmează să vă prezentaţi.

IMPORTANT:

Programarea poate dura şi câteva luni. Dacă nu locuiţi în Madrid:Verificaţi dacă există o Comisaria General de Extranjeria y Documentación în provincia în care domiciliaţi. Dacă există, solicitaţi o programare la acest centru. Dacă nu există, solicitaţi obţinerea certificatului la Comisariatul de poliţie cel mai apropiat de reşedinţa dvs.

Documente necesare (original şi fotocopii):

- Formular de cerere Ex-16 – se poate descărca de pe site-ul Ministeriu del Interior, www.mir.es.

- paşaport sau carte de identitate, în termen de valabilitate sau o adeverinţă că sunt în curs de preschimbare.

- chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de NIE.

Membrii de familie care sunt cetăţeni UE beneficiază de acelaşi drept de rezidenţă în Spania.

NIE este un număr de identificare pentru străini, nefiind asimilat unui document de identitate, astfel că alături de NIE, cetățeanul străin trebuie să posede documentația necesară pentru a-şi acredita identitatea. NIE nu are termen de valabilitate și este asociat

permanent cu datele de identificare ale cetățeanului străin în Registrul Central al Străinilor.

IMPORTANT: 

Pentru a obţine un certificat de rezidenţă, este necasar ca solicitantul să prezinte fie dovada faptului că este lucrător în contul terţilor sau pe cont propriu (autonom), fie venituri suficiente (resurse superioare sumei fixate anual prin Legea Bugetului General de Stat pentru a avea dreptul de a beneficia de o prestaţie non-contributivă) şi o asigurare de sănătate privată, pentru a dovedi că nu este o povară pentru sistemul de securitate socială spaniol.

Certificatul de rezidență pentru cetățenii români expiră? 

Certificatul de rezidență NU are termen de valabilitate. Acesta expiră dacă încetează cauzele care au determinat emiterea lui. În cazul cetățeanului comunitar care își are reședința în Spania și au trecut mai mult de cinci ani de la emiterea primului certificat, iar condițiile care au determinat acordarea rezidenței continuă să fie valabile, cel în cauză poate solicita un certificat cu drept de rezidență permanent.

6. Ce trebuie avut în vedere înainte şi după sosirea pe teritoriul Spaniei? 

Înainte de a merge în Spania ar fi util să vă procuraţi următoarele documente:

- Paşaport sau document de identitate valabil UE/SEE; alte documente personale pot fi luate, cum ar certificatul de naştere sau de căsătorie etc.;

- La plecarea din ţară, dacă nu aveţi contract de muncă asigurat, trebuie să solicitaţi Casei de Asigurări de Sănătate eliberarea cardului european de sănătate, în cazul în care faceţi parte din sistemul de asigurări sociale din România, sau a unei adeverinţă care să dovedească faptul ca nu aveţi calitatea de asigurat;

- Formularele europene eliberate de instituţiile competente din România în scopul atestării perioadelor de asigurare sau de muncă realizate ca salariat în România;

- Certificate, diplome, atestări şi referinţe privind ocuparea anumitor locuri de muncă (în original şi traduceri legalizate);

-Orice alte permise şi licenţe pe care le consideraţi adecvate, de exemplu permisul de conducere.

- CV-uri şi scrisori de intenţie, redactate în limba spaniolă. Totodată, este necesar să vă asiguraţi că:

- Aveţi un loc de cazare în Spania;

- Aveţi suficiente fonduri pentru acoperirea costurilor primei luni de şedere;

- Aveţi asigurare medicală corespunzătoare;

- Informaţi autorităţile din statul de origine privind şederea pe teritoriul Spaniei;

- Faceţi rost de paşapoarte pentru animalele deţinute (dacă este cazul). După ce sosiţi în Spania:

- Dacă aveţi deja un loc de muncă trebuie să vă prezentaţi imediat la angajatorul dumneavoastră, iar când începeţi munca trebuie să obţineţi confirmarea înregistrării dumneavoastră în cadrul sistemului de asigurări sociale.

- Dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă trebuie să vă prezentaţi în termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării exportului prestaţiei de şomaj la Serviciile Statale de Ocupare a Forţei de Muncă (SEPE), dacă aveţi formularul care atestă că sunteţi în căutarea unui loc de muncă la dumneavoastră;

-Este bine să deschideţi un cont bancar;

- Dacă este cazul, înregistraţi maşina deţinută;

- Abonaţi-vă la servicii de gaze şi electricitate, telefonie, radio şi televiziune;  Înscrieţi-vă copiii în cadrul unei şcoli.

Condiţii de muncă: 

Cum este reglementată recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor?

La nivel profesional, echivalarea indică recunoaşterea expresă a unei diplome, ce permite accesul pe piaţa muncii.

La nivel academic, echivalarea are scopul de a permite continuarea studiilor, recunoscându-se astfel echivalenţa între diplomele de acelaşi nivel.

Responsabilitatea pentru echivalarea studiilor universitare şi preuniversitare revine Ministerului spaniol al Educaţiei.

Departamentul din cadrul acestui minister care se ocupă de rezolvarea solicitărilor de echivalare a diplomelor universitare este Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, Paseo del Prado, Nr. 28, 28071, Madrid (e-mail: sgtrc@educacion.es). Documentele necesare în vederea echivalării în Spania a diplomelor de studii superioare (cu excepţia diplomelor în domeniul medical) pot fi consultate la adresa

http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/titulos/homologacion-titulos/homologacion-titulosuniversitarios.html#documentacion 


Mai multe informaţii despre echivalarea studiilor universitare pot fi găsite pe site-ul Ministerului spaniol al Educaţiei, la adresa:

http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/titulos/homologacion-titulos.html 

sau la telefonul de atencion al ciudadano: 902 21 85 00 / 913277681 Detalii cu privire la echivalarea studiilor pot fi găsite şi pe pagina web a Biroului ataşatului pentru educaţie din cadrul Ambasadei Spaniei la Bucureşti: www.educacion.es/exterior/ro

 IMPORTANT: 

Apostila de la Haga nu mai este necesară pentru actele eliberate de Statele Membre UE. Echivalarea studiilor medicale: Instituţia responsabilă pentru recunoaşterea diplomelor din domeniul medical este Ministerul spaniol al Sănătăţii.

Detalii despre această procedură pot fi găsite pe pagina web a respectivului minister:

http://www.msps.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm 

 Informaţiile cu privire la condiţiile de eliber


Informaţiile cu privire la condiţiile de eliberare a certificatelor de conformitate pentru recunoaşterea titlurilor româneşti în profesiile medicale pot fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii din România:

 http://www.ms.ro/?pag=175&id=8144 

Cadrele didactice:

Detalii cu privire la condiţiile de eliberare a adeverinţelor de conformitate cu Directivele UE pentru cadrele didactice din România pot fi accesate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din România:

 http://www.cnred.edu.ro/#adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE Informaţii suplimentare: 

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/titulos/homologacion-titulos/convalidacion-parcial.html


  Cum este reglementată formarea profesională? Sistemul educativ actual permite alegerea celei mai bune opţiuni formative, în funcţie de situaţie, în vederea facilitării încorporării pe piaţa muncii în cele mai bune condiţii. Datorită legăturii directe cu piaţa muncii, ofertei ample, caracterului modular şi facilităţilor de realizare, inclusiv prin internet, formarea profesională a devenit o opţiune foarte căutată şi cu un procent ridicat de inserţie pe piaţa muncii. Oferta de formare profesională cuprinde aproximativ 150 de cicluri formative, cu conţinut teoretic şi practic adaptat diverselor sectoare profesionale. Certificatele obţinute sunt valabile pe tot teritoriul Spaniei, având valoare academică şi profesională. Deoarece se află în permanent contact cu piaţa muncii şi răspunde cerinţelor acesteia, formarea profesională câştigă din ce în ce mai multă recunoaştere în toate ţările UE, devenid o opţiune atractivă şi de calitate care se adaptează necesităţilor individuale, în scopul îmbunătăţirii traiectoriei profesionale.


Mai multe informaţii pot fi găsite accesând site-ul:

http://www.todofp.es/ 

- Iniţiativele UE pentru promovarea cooperării privind formarea profesională: a. Programul Socrate: Programul Socrate susţine cooperarea europeană în toate domeniile de educaţie, sub diferite forme:

- mobilitatea - deplasare pe teritoriul Europei;

- organizarea de proiecte comune;

 - dezvoltarea de reţele europene - diseminarea de idei şi bune practici;

- realizarea de studii şi analize comparative. În practică, Programul Socrate oferă burse de studiu, pentru a preda sau a urma un curs de formare profesională într-o altă ţară. Oferă sprijin pentru instituţiile de învăţământ privind organizarea de proiecte de predat şi de schimb de experienţe şi ajută asociaţiile şi ONGurile la organizarea de activităţi educaţionale, etc.

 Programul Leonardo da Vinci: 

Programul Leonardo da Vinci, adoptat în 1994, are ca obiectiv principal implementarea politicii de formare profesională a UE. Este unul dintre instrumentele principale de sprijinire a mobilităţii trans-naţionale în Europa şi oferă finanţare pentru organizaţiile publice şi private care activează în domeniul formării. Acest program de asemenea sprijină proiectele de plasare şi de schimb, vizitele în scop de studiu şi reţelele transnaţionale, printre altele.

Educaţia adulţilor şi învăţarea pe tot parcursul vieţii în Europa:

 Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces care implică toate formele de educaţie - formale, informale şi non-formale. Are menirea de a permite oamenilor să-şi dezvolte şi să menţină competenţe-cheie pe tot parcursul vieţii lor, precum şi de a permite cetăţenilor de a migra în mod liber între slujbe, regiuni şi ţări.

Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă?

În Spania, vârsta de la care se poate munci în mod legal este de 16 ani.


Afilierea şi înscrierea la sistemul de securitate socială spaniol (Afiliación y Alta en la Seguridad Social).

 Înainte de începerea activităţii lucrative, angajatorul trebuie să vă înscrie ca salariat al său la sistemul de securitate socială spaniol (Seguridad Social). Înscrierea se poate face, provizoriu, şi în baza documentului naţional de identitate valabil (carte de identitate, paşaport), dar este obligatorie prezentarea ulterioară, în maxim 3 luni de zile, a certificatului de rezidenţă. Înaintea semnării contractului poate fi solicitată efectuarea controlul medical (reconocimiento médico) care va dovedi dacă sunteţi apt din punct de vedere fizic/psihic, să desfăşuraţi activitatea specifică postului pentru care aţi fost selecţionat. În cazul în care contractul dumneavoastră de muncă nu depăşeşte 180 de zile, efectuarea acestui control medical nu este obligatorie.


Cum este reglementat contractul de muncă? 

Contractul de muncă (El Contrato de Trabajo). Angajatorul are obligaţia de a comunica încheierea contractului de muncă Serviciului Public de Ocupare (www.sepe.es). Contractul de muncă se semnează la începutul relaţiei de muncă, iar o copie a acestuia vi se înmânează dvs. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa dumneavoastră se realizează cu un preaviz de minim 15 zile, în funcţie de convenţia colectivă de muncă aplicabilă. Concedierea trebuie motivată, cu excepţia situaţiei în care intervine în perioada de probă. Perioada de probă este inclusă în contractul de muncă şi este retribuită. Puteţi refuza semnarea lichidării dacă nu înţelegeţi motivele acesteia.

Lucrători sezonieri: 

Procedeul de angajare sezonieră este folosit frecvent în agricultură şi permite angajarea lucrătorilor pe o perioadă de timp determinată în vederea desfăşurării unei activităţi sezoniere sau a unei campanii


În cadrul acestei modalităţi, în funcţie de convenţia colectivă aplicabilă, angajatorul trebuie să garanteze o activitate profesională, să dispună cazarea adecvată în condiţii decente şi să organizeze deplasările lucrătorilor pentru sosirea în Spania, dar şi pentru întoarcerea în ţara de origine. În cazul în care condiţiile de climă sau alte motive obiective determină imposibilitatea asigurării timpului precizat, angajatorul are obligaţia de a anunţa organizaţia patronală în vederea repartizării dumneavoastră la alt angajator aparţinând acestei organizaţii, din aceeaşi provincie sau din provincii diferite.

 Care sunt prevederile privind ocuparea cu privire la categoriile speciale? 

Lucrătorii cu dizabilităţi: Statul, prin sistemul de securitate socială, garantează persoanelor incluse în câmpul de aplicare a legii, pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale contributive sau îndeplinirea cerinţelor privind activitatea necontributivă, protecţia adecvată pentru contingent şi pentru situaţiile cuprinse în Legea Generală a Securităţii Sociale. Pensia necontributivă de invaliditate asigură tuturor cetăţenilor în situaţie de invaliditate sau de necesitate o prestaţie economică, asistenţă medicală-farmaceutică gratuită şi servicii sociale complementare, chiar dacă nu s-a cotizat sau s-a cotizat insuficient pentru a avea dreptul la o pensie contributivă. Formalităţile şi recunoaşterea dreptului de a obţine o pensie necontributivă de invaliditate se realizează de către Comunităţile Autonome competente şi de către Direcţiile Teritoriale - Imserso din Ceuta şi Melilla.

Copiii şi tinerii:

revederile legislative privind angajarea copiilor şi tinerilor protejează minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, care nu pot fi angajaţi până la această vârstă.

Femei: 

In cadrul Ministerului Sănătăţii, Serviciilor Sociale şi Egalităţii funcţionează ca organism autonom Institutul Femeii (El Instituto de la Mujer), care are ca obiect de activitate promovarea şi dezvoltarea condiţiilor care fac posibilă egalitatea socială între sexe şi participarea femeilor la viaţa politică, economică, socială şi culturală.


Cum este reglementată activitatea ca lucrător independent? Munca pe cont propriu sau autonomă este activitatea de producere de bunuri sau servicii, nelegată de un contract de muncă în contul terţilor şi realizată de propria persoană. Caracteristici:

Lucrătorul nu este subiectul unui contract de muncă, lucrează pe cont propriu, el devenind propriul angajator;

•Drepturile economice rezultate din desfăşurarea activităţii lucrative îi revin în totalitate;

• Nu primeşte un stat de plată, nici salariu lunar, deoarece el facturează persoanei care-i solicită serviciile, adăugând în factură impozitele derivate din activitatea economică: TVA (IVA) şi IRPF (impozitul pe venit). Cum pot dobândi statutul de lucrător independent în Spania? Dacă doriţi să lucraţi în Spania ca lucrător independent trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

• să solicitaţi la Biroul pentru Străini (Oficina de Extranjeros) sau la Comisariatul de Poliţie din zona în care locuiţi în Spania acordarea certificatului de rezidenţă comunitară (tarjeta de residencia) ;

 • să vă înscrieţi ca plătitor de impozite pentru activităţi economice la Administraţia Financiară (Agencia Tributaria) ;

•să solicitaţi la birourile Trezoreriei Generale a Securităţii Sociale (Tresorería General de la Seguridad Social) înregistrarea şi afilierea la regimul de securitate socială din Spania ;

•să solicitaţi înscrierea în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi la birourile Trezoreriei Generale a Securităţii Sociale.

Atenţie! Obligaţia de a plăti contribuţiile la securitatea socială revine lucrătorului independent 
!

Cum este reglementată salarizarea?

 În Spania este prevăzut un salariu de bază pentru fiecare categorie profesională. Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de Guvernul spaniol pentru anul 2013 pentru munca pe timp complet - 645,30 euro/lună; 21,51 euro/zi.


La acesta se adaugă valori salariale aşa cum este stabilit în convenţiile colective de muncă şi în contractul de muncă. Sumele care compensează orice cheltuială pe care munca efectuată a generat-o nu vor fi considerate salariu (de exemplu, dacă vi se plăteşte un abonament la metrou, această sumă nu este considerată salariu). Cheltuielile de la locul de muncă, generate de anumite nevoi, nu se consideră salariu. Salarizarea lucrătorilor, precum şi condiţiile de muncă şi prestaţiile sociale vor fi prevăzute în contractul individual de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrătorii spanioli care au acceaşi profesie şi calificare!

 Statul de plată Statul de plată este chitanţa care justifică primirea salariului şi cuprinde următoarele elemente:

•salariul de bază;

•sporuri: de exemplu pentru vechime;

•valoarea orelor suplimentare, sumele cuvenite pentru transport, prime de producţie, întreţinere, gazdă etc.;

•alte elemente prevăzute în convenţia colectivă ce se aplică angajatorului respectiv

Puteţi solicita societăţii la care vă desfăşuraţi activitatea să vă acorde o chitanţă de plată odată cu salariul. Păstrarea acestui document este foarte importantă deoarece:

- demonstrează că între angajator şi dumneavoastră există o relaţie de muncă;

- demonstrează că vi se acordă un salariu pentru activitatea prestată;

- permite calcularea indemnizaţiei de şomaj, boală profesională, pensionare şi poate folosi pentru eventuale reclamaţii


Cum este reglementat timpul de lucru?

Timpul de odihnă săptămânal, sărbători şi permisii Timpul de odihnă minim săptămânal este de o zi şi jumătate neîntrerupt iar pentru tinerii de 18 ani de două zile neîntrerupt.

Lucrătorii cu vârsta mai mică de 18 ani nu pot lucra mai mult de 8 ore zilnic (incluzînd timpul dedicat formării profesionale). În afară de perioadele de concediu şi sărbătorile legale (maxim 14 zile pe an) trebuie respectate.

Pauzele şi perioadele de odihnă:

Timpul de lucru maxim permis este de 40 de ore pe săptămână. Între două zile de muncă, timpul de odihnă este de cel puţin 12 ore. Dacă timpul efectiv de muncă depăşeşte 6 ore neîntrerupt, lucrătorul are dreptul la un timp de odihnă, ce va fi inclus în timpul de muncă efectiv, neputând fi exclus de la plata muncii.

Munca pe timp de noapte:

Este considerată muncă pe timp de noapte acea activitate realizată în intervalul orar 22 00 -6 00 .Munca pe timp de noapte nu poate depăşi 8 ore pe noapte, într-o perioadă de 15 zile. Desfăşurarea unui asemenea tip de activitate va fi retribuită (potrivit convenţiei colective de muncă) sau poate fi compensată prin timp de odihnă.

Este interzisă munca pe timp de noapte persoanelor sub 18 ani!

Orele suplimentare: 

Sunt denumite ore suplimentare orele lucrate peste programul normal de lucru. Prin intermediul convenţiei colective se stabileşte compensaţia economică ce urmează a fi plătită.

ATENŢIE!

 -Plata unei ore suplimentare nu poate fi inferioară plăţii unei ore normale de lucru.

-Ca normă generală, numărul de ore suplimentare nu poate depăşi 80 pe an, cu excepţia situaţiei în care prestarea acestora este determinată de accidente, extraproducţie etc.

Care sunt prevederile privind concediile? 

Statutul lucrătorului stabileşte şi o serie de cazuri în care se permite acestuia să lipsească de la locul de muncă, pentru o durată determinată de timp, retribuită din punct de vedere salarial: căsătorie, naşterea unui copil, deces, accident, îmbolnăvire gravă sau spitalizare a unui membru al familiei până la al doilea grad (soţ/soţie, copii, părinţi, bunici, nepoţi, fraţi), schimbarea domiciliului, efectuarea examenelor prenatale şi a tehnicilor de pregătire în vederea naşterii, care trebuie realizate în timpul programului de muncă, învoiri specifice, de exemplu: îngrijirea minorilor sub 6 ani, a persoanelor cu handicap fizic, psihic sau senzorial. Timpul permis pentru astfel de cazuri diferă de la caz la caz.

Concediul în caz de boală şi remuneraţia: 

In data de 15 octombrie 2012 au intrat in vigoare prevederile privind remunerarea lucrătorilor aflaţi în concediu medical, conform Decretului Regal publicat in Buletinul Oficial al Statului în 14 iulie 2012. Modalitatea de remunerare se stabileste in functie de sectorul de activitate (public sau privat), de baza de calcul şi de convenţiile colective.

Concediul de maternitate:

 Conform legii, se acordă un concediu de 16 săptămâni neîntrerupte, care se măresc cu 2 săptămâni pentru fiecare copil, în caz de naştere multiplă (18 pentru gemeni, 20 pentru tripleţi, etc). Minim şase săptămâni trebuie luate după naştere, pentru recuperarea fizică a mamei. Celelalte săptămâni pot fi luate înainte sau după naştere, de către mamă sau tată, sau de către ambii părinţi (5 săptămâni fiecare). Tatăl beneficiază de un concediu de paternitate de 15 zile, independent de cel al mamei.

Concediu educaţional şi de studii: 

Intreprinderea în care este angajat lucrătorul decide dacă i se acordă acestuia concediu pentru studii. 

Lucrătorul şi superiorul acestuia stabilesc modalitatea de utilizare a concediului astfel încât să afecteze cât mai puţin timpul de lucru, precum şi posibilitatea de a schimba orarul de lucru astfel încât să fie realizate obiectivele angajatorului. Unele companii includ în contractele de muncă utilizate acest tip de concedii remunerate, altele dau această posibilitate doar sub forma concediului fără plată.


Îngrijirea unei rude (a copilului) la domiciliu:

 Angajaţii, atât din sectorul public cât şi din cel privat, pot beneficia de 3 zile pe an pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până 12 ani. Există, de asemenea, posibilitatea întreruperii totale sau parţiale a timpului de lucru pentru îngrijirea copiilor consideraţi grav bolnavi, existând o listă de 108 afecţiuni considerate grave. Părinţii aflaţi în această situaţie vor primi o prestaţie economică acordată de stat, pentru compensarea pierderilor de venit determinate de reducerea sau întreruperea activităţii lucrative.

Care sunt dispoziţiile privind încetarea relaţiei de muncă? 

Perioada de probă (Periodo de Prueba) În perioada de probă, lucrătorului îi sunt testate aptitudinile în îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare postului.

În contractul de muncă se poate stabili o perioadă de probă care nu poate fi superioară celei fixate în convenţia colectivă. Pe parcursul acestei perioade, atât lucrătorul cât şi angajatorul pot decide finalizarea relaţiei de muncă fără preaviz, dacă acest lucru este prevăzut în contractul de muncă. În cazul în care aţi mai fost contractat de aceeaşi societate nu veţi mai efectua perioada de probă. Pe durata perioadei de probă veţi contribui la sistemul de securitate socială spaniol. În cazul în care convenţia colectivă de muncă nu precizează nimic referitor la durata perioadei de probă, aceasta este de 6 luni pentru licenţiaţi şi de 2 luni pentru restul salariaţilor. Pentru lucrătorii necalificaţi (peones) cât şi pentru lucrătorii din agricultură perioada de probă este de 15 zile.

Atenţie! 

În perioada de probă patronul are dreptul să concedieze lucrătorul dacă nu este mulţumit de activitatea acestuia, fără a prezenta motivele!

Care sunt cauzele care determină încetarea contractului de muncă (extinción)?

 Încetarea contractului de muncă reprezintă finalizarea raporturilor de muncă între lucrător şi angajator.

Cauze:

•cauze specifice, determinate în contractul de muncă,

 •finalizarea perioadei prevăzute în contract; •acordul între firmă şi lucrător;

•voinţa lucrătorului, în acest caz neputând beneficia de o indemnizaţie şi nici de ajutor de şomaj;

•voinţa lucrătorului derivată dinnerespectarea condiţiilor contractuale de către angajator;

•pensionare; •concediere;

•alte motive(deces, incapacitate permanentă a lucrătorului sau angajatorului);

•lucrătorul nu a trecut cu succes perioada de probă;

•decesul, pensionarea angajatorului (dacă societatea este unipersoanlă şi nu există succesori) - în acest caz lucrătorul beneficiază de o indemnizaţie;

•finalizarea lucrării pentru care a fost încheiat contractul.

Ce trebuie să ştiu despre lichidare (finiquito)?

Lichidarea este chitanţa care atestă încheierea relaţiei de muncă şi cuprinde totalitatea indemnizaţiilor ce vor fi acordate.

Semnarea lichidării aduce cu sine acceptarea tuturor condiţiilor, nemaiputând reclama nimic ulterior!

 Puteţi refuza semnarea lichidării (finiquito) sau scrisorii prin care este dispusă concedierea, dacă nu înţelegeţi motivele acesteia. În momentul în care semnaţi lichidarea recunoaşteţi că aţi primit de la angajator toate obligaţiile băneşti pe care acesta le are faţă de dumneavoastră.

Cum se soluţionează litigiile între patroni şi angajaţi? 

Litigiile ce pot surveni între patronii spanioli şi lucrătorii români se vor soluţiona în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în Spania. Puteţi înainta o reclamaţie către Inspecţia Muncii şi puteţi apela la un avocat, pentru consultanţă juridică sau reprezentare în instanţă.

Pensionarea:

În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ) şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii, persoanele interesate putând solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale. Astfel, dacă o persoană a lucrat atât în România cât şi în Spania, va beneficia de drepturi de pensie acordate de ambele state, calculate proporţional cu perioadele de asigurare socială realizate în cele două sisteme de pensii, cu respectarea prevederilor legislaţiilor în materie din aceste două ţări.

 Procedura de stabilire a pensiei comunitare:

a momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare, in cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state membre, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu (loc de şedere permanentă), care face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea în România a solicitantului stabilit în străinătate sau la instituţia statului membru la a cărui legislaţie a fost supus ultima dată, dacă solicitantul sau susţinătorul decedat, după caz, nu a fost supus legislaţiei pe care o aplică instituţia de la locul de domiciliu (loc de şedere permanentă). Cererea va fi însoţită de toate documentele prevăzute de legislaţia română în vederea acordării drepturilor de pensie; vor fi prezentate, obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001). Dovada vechimii în muncă realizată de foştii asiguraţi ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, dată de la care evidenţa perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deţinută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foştilor angajatori sau deţinătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obţinerii lor. Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverinţe de vechime în muncă fostelor unităţi angajatoare sau deţinătorilor arhivelor acestora, adeverinţe care vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

- denumirea angajatorului;

- datele de identificare a persoanei;

- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;

- menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;

- funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

- salariul tarifar de încadrare;

- denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;

- perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii. Este necesar să solicitaţi instituţiei competente din celălalt stat membru implicat să transmită în România, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documentele menţionate mai sus, aflate în posesia dvs., în vederea stabilirii drepturilor de pensie, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. În perioada de tranziţie către schimbul electronic de date, comunicarea între organismul de legătură şi instituţiile competente din România în materie de pensii cu cele ale altor state este asigurată prin intermediul formularelor europene de legătură, convenite în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi a Regulamentului (CEE) 574/72, aceste formulare menţinându-şi rolul şi modul de utilizare.

Care sunt prevederile privind conflictele de muncă – reprezentarea lucrătorilor, greva?

Drepturile şi obligaţiile, atât ale angajatorilor, cât şi ale lucrătorilor migranţi, sunt stabilite prin legislaţia spaniolă (Constituţia spaniolă, Statutul lucrătorului, Legea generală a asigurărilor sociale, la care se adaugă prevederile convenţiilor).

Drepturi fundamentale ale lucrătorului: 

•De a lucra şi a alege în mod liber profesia.

•De afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru aşi promova şi apăra interesele economice şi sociale. Principalele organizaţii sindicale din Spania sunt UGT (Union General de los Trabajadores – www.ugt.es) şi CCOO (Comisiones Obreras - www.madridsindical.es).

•De negociere colectivă: forma normală prin care se fixează condiţiile de muncă în societăţile comerciale, stabilind drepturile de muncă minime prevăzute în Statutul Lucrătorului.

 • De participare la grevă. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat. Lucrătorul nu va avea drept la salariu şi se va afla într-o situaţie specială în ceea ce priveşte contribuţia la Securitatea Socială.

•De participare la reuniuni. Lucrătorii unei societăţi au dreptul de a participa la adunări generale, acestea putând fi convocate de delegaţii de personal, de comitetul societăţii sau de lucrători ( 33% din totalul acestora). Aceste adunări trebuie comunicate conducerii cu cel puţin 48 de ore înainte, în formă scrisă.

•La promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale.

•La nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat.

•La integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare.

•La respectarea intimităţii şi demnităţii .

Nerespectarea acestor drepturi de către angajator atrage sancţionarea acestuia cu amendă. Lucrătorii au obligaţia de a informa responsabilii cu protecţia muncii cu privire la orice aspecte care le pot afecta sănătatea şi securitatea în muncă.

 Care este modul de soluţionare a conflictelor de muncă?

Litigiile ce pot surveni între patronii spanioli şi lucrătorii români se vor soluţiona în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în Spania. Pentru soluţionarea conflictului de muncă apărut, lucrătorul român trebuie să înainteze personal o reclamaţie către Inspecţia Muncii (Inspeccion de Trabajo: - www.empleo.gob.es/ITSS) – Direcţiile Teritoriale

Pentru consultanţă juridică sau reprezentare în instanţă, lucrătorul care se confruntă cu un conflict de muncă poate apela la un avocat specializat în dreptul muncii. Sindicatele dispun de cabinete juridice de consiliere şi reprezentare în instanţă, atât pentru afiliaţi, care pot beneficia de consultanţă şi reprezentare gratuită, cât şi pentru cetăţenii neafiliaţi, care, în schimbul unei sume de bani, pot solicita serviciile acestora. Dacă este vorba de concediere nejustificată sau de recuperarea unor sume de bani datorate, lucrătorul trebuie să sesizeze şi Judecătoria pentru probleme sociale teritorială (Juzgado de lo Social Territorial –

 www.poderjudicial.es)

 Judecătoriile pentru probleme sociale au jurisdicţie pentru provincia în care se află, fiind situate, în marea majoritate, în capitalele acestora. În cazul în care cazul a fost deja in instanţă, dar persoana beneficiază de noi dovezi legale şi, în plus, de martori care nu au fost audiaţi, şi a căror marturie o consideră concludentă, poate cere instanţei judecătoreşti redeschiderea cazului sau admiterea, în procesul deja existent, a noilor probe. De asemenea dacă în afară de nerespectarea prevederilor contractului de muncă litigiul apărut presupune şi înşelătorie (lipsa unui contract de muncă - deşi acesta a fost promis, reţinerea documentelor de identitate etc), ameninţări din partea angajatorului sau chiar acte de violenţă, cetăţeanul român trebuie să depună şi o sesizare în acest sens la Comisariatul Provincial de Poliţie (Comisaria Provincial de Policia). Datele de contact pentru fincare provincie pot fi vizualizate pe site-ul http://www.interior.gob.es. În cazul în care lucrătorul român aflat în litigiu cu angajatorul spaniol a venit să lucreze în Spania prin intermediul unei agenţii private de plasare a forţei de muncă, în baza taxelor pe care le percepe, aceasta are, conform legii, şi obligaţia de a le apăra lucrătorilor drepturile şi interesele în caz de conflict de muncă apărut în relaţia cu angajatorul.

 Care sunt reglementările privind veniturile şi impozitarea? 

Veniturile Salariul minim interprofesional (SMI) este stabilit anual de guvern, prin Decret Regal. Pentru anul 2013 pentru munca pe timp complet SMI a fost fixat la 645,30 euro/lună; 21,51 euro/zi, la care se adaugă valori salariale aşa cum este stabilit în convenţiile colective de muncă şi în contractul de muncă. Media salarială spaniolă anuală, conform Institutului Naţional de Statistică, a fost de 23.000 euro. Conform studiilor facute de diferite organizatii, s-a observat ca familiile basce au incasat cele mai mari venituri in anul 2012, respectiv 29.500 euro pe gospodărie, urmate de familiile madrilene şi catalane. Familiile cu veniturile anuale cele mai scazute au fost familiile din Extremadura, al caror venit mediu anual a fost de 15.500 euro

Impozitarea: 

Legea Fiscală Generală, în articolul 2.2., litera c), defineşte impozitele ca fiind "contribuţiile pretinse fără o contraprestaţie, a căror impunere este determinată de manifestarea capacităţii economice a contributorului". Normativa aplicablă impozitului este Legea 35/2006, privind Impozitul referitor la Venitul Persoanelor Fizice şi modificarea parţială a legilor Impozitului pentru Societăţi, Venituri ale Nerezidenţilor şi Patrimoniu, împreună cu Regulamentul corespunzător, aprobat prin Decretul Regal 439/2007, prin care se aprobă Regulamentul cu privire la Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice şi al Pensionarilor. Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice (IRPF) este un impozit personal, progresiv şi direct, care se aplica venitului anual al persoanelor fizice rezidente în Spania. Mărirea TVA-ului în Spania a fost o cerinţă directă a FMI, ajungându-se în anul 2013 la valori ale TVA-ului de 21% pentru majoritatea produselor şi serviciilor.

Care este costul vieţii? 

Conform datelor EURES, spaniolii cheltuiesc de obicei pe mancare, transport si alte cheltuieli uzuale aproximativ 30% din salariu. În termeni generali, se poate afirma că nivelul vieţii în Spania este acceptabil, iar populaţia beneficiază, în condiţiile legii, de servicii sociale gratuite, precum serviciile medicale şi învăţământul. Costurile produselor depind de localitate şi de zona geografică. În medie, preţul anumitor produse de bază este următorul:

- Pâine: 0,90 euro
- Litrul de lapte: 0,70 euro
- Cutie 12 ouă : 1,60 euro
- Kg de mere : 1,80 euro
- Kg roşii: 2,5 euro
- Presa naţională sau regională: 1,20 euro
- 2,20 euro - Cafea: 1,10 euro
- Meniul zilei în localuri: de la 9 euro
- Preţ transport autobuz-metrou: de la 1,50 călătoria; 12,20 euro pentru 10 călătorii (Madrid).

 Care sunt condiţiile de cumpărare/închiriere a unei locuinţe? 

Achiziţia unei locuinţe: Pentru a cumpăra o locuinţă in Spania nu este nevoie decât de NIE (Număr de Identificare pentru Cetaţenii Străini, care apare în crtificatul de rezidenţă). Acest document se poate solicita autorităţilor personal sau printr-o autorizaţie. Agenţiile imobiliare por grăbi formalitățile de obţinere a NIE redactând un pre-contract. Permisul de reşedinţă nu se câştigă automat prin cumpărarea unei locuinţe.

Pe piaţă există ipoteci pentru non-rezidenţi, împrumuturi care se acordă străinilor fără reşedinţă fiscală în Spania. Se recomandă ca persoana interesată să cumpere o locuinţă în Spania, să îşi deschidă un cont bancar la o bancă cu sucursală în Spania.

http://www.abc.es/espana/20121122/abci-preguntas-pisos-extranjeros201211212356.html

Chiria: 

entru a închiria un apartament trebuie să demonstraţi că aveţi resursele necesare pentru a putea face faţă cheltuielilor de închiriere. De aceea, proprietarul vă poate solicita contractul de muncă sau adeverinţa de salariu (nomina).

Modele de contract:

Contractul de închiriere (Contrato de arrendamiento) În cadrul acestuia trebuie să apară: datele personale ale proprietarului respectiv chiriaşului apartamentului, chiria stabilită şi durata contractului. În general locuinţa se închiriază pe un an cu posibilitatea de prelungire până la 5 ani. Se recomandă citirea legii închirierii locuinţelor urbane (Ley de ArrendamientosUrbanos)

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.t2.html#a21

Contractul de închiriere cu drept de cumpărare (Contrato de alquiler con opcion a compra)

Este un contract care are din ce în ce mai mulţi adepţi.

Acesta presupune că se poate recupera o mare parte din chiria plătită iniţial de către chiriaş dacă în final se cumpără.

 http://www.elconfidencial.com/vivienda/2012/07/11/alquiler-con-opcion-aompra-los-expertos-avisan-no-todo-son-ventajas-101712/

Închirierea pe zile 

Nu este necesar ca imobilul să se găsească într-o zonă turistică ci şi în zonele centrale ale marilor oraşe. În general se stabileşte un minimum de o săptămână având un preţ similar cu tarifele oferite de către hoteluri.

Sfaturi: 

-Verificaţi dacă locatorul este şi proprietarul locuinţei

- Nu acceptaţi un contract verbal
- Citiţi contractul si semnaţi pe toate foile - Faceţi inventarul lucrurilor care se află în imobil si stipulaţi-le în contract
- Fixaţi modul de plată
- Nu acceptaţi să încheiaţi contractul fără a cunoaşte proprietarul
- Atenţie la frazele scrise cu litere mai mici decât restul

http://www.consumer.es/web/es/vivienda/alquiler/2012/01/27/206345.php 

http://es.prmob.net/contrato-de-arrendamiento/due%C3%B1o/negocios776377.html

Cutume

În faţa legii proprietarul locuinţei nu este acoperit in sensul că acesta nu-şi poate discrimina posibilii chiriaşi in ceea ce priveşte rasa, sexul,vârsta sau religia.

http://www.idealista.com/news/archivo/2011/06/13/0330904-la-ley-de-igualdadimpedira-alquilar-tu-casa-a-quien-quieras

Fianza:

Reprezintă o garanţie juridică care are ca scop asigurarea respectării unei obligaţii.

http://www.idealista.com/news/archivo/2012/11/12/0539455-mi-casero-no-medevuelve-la-fianza-que-puedo-hacer http://es.wikipedia.org/wiki/Fianza 

Aval bancario:

 Acesta este o garanţie de respectare a unei obligaţii economice. Funcţionează ca o asigurare şi răspunde pentru persoana care îl solicită. El aval bancario este din ce în ce mai comun în contractele de închiriere, având în vedere că atât băncile cât şi proprietarii cer o mai multă siguranţă financiară.

 http://finanzas-personales.practicopedia.lainformacion.com/banca/como-funcionaun-aval-bancario-11130

 http://www.bbvacontuempresa.es/fondo/otros-servicios/c%C3%B3mo-funcionan-losavales-bancarios 

Piso compartido: 

Este o locuinţă pe care o puteţi împărţi cu unul sau mai mulţi chiriaşi în funcţie de spaţiul disponibil. De asemenea obligaţiile se împart între locatari.

http://www.pisocompartido.com/ 

http://www.idealista.com/pisos-compartidos

Interior/exterior:

 Piso exterior: sunt acele locuinţe aflate în interiorul unei clădiri cu ferestrele camerelor orientate către un spaţiu public.

Piso interior: sunt locuinţele ale căror camere sunt orientate către o curte interioară, în general fără lumină.

Pagini web specializate:

http://www.idealista.com/ 
http://www.enalquiler.com/ 
http://www.fotocasa.es/ 
http://alquilar-piso.nuroa.es/

Cum este reglementat sistemul sanitar? 

La data de 1 septembrie 2012 a intrat în vigoare noua Lege a sănătății (Decretul Lege 16/2012) care aduce multe modificări privind modul de acordare a asistenţei medicale în Spania, armonizând, de fapt, legislaţia naţională cu cea europeană. Cetăţenii care au nevoie de asistenţă medicală în Spania pot apela la sistemul de sănătate public sau la cel privat. Accesul la sistemul public de sănătate se face în baza unui card de sănătate (tarjeta sanitaria).


Unde şi cum obţineţi “tarjeta sanitaria”: 

- La Centrul de Sănătate corespunzător domiciliului interesatului.

- Înainte de a merge la Centrul de Sănătate, beneficiarul trebuie să solicite la INSS recunoaşterea dreptului de a beneficia de asistenţa medicală acordată în baza drepturilor de securitate socială obținute, prin prezentarea documentelor care certifică acel drept. Documentul eliberat va avea valabilitate pe tot teritoriul naţional, atât pentru obținerea cardului sanitar (tarjeta sanitaria), cat şi pentru la accesul la servicii medicale pe perioada necesară eliberării cardului.

- Pe 20 septembrie 2013 a fost aprobat de Consiliul de Miniştri un Decret Regal care prevede că se va implementa un card sanitar “unic şi interoperabil” ce va permite identificarea unui pacient pe tot teritoriul spaniol şi accesul la istoricul medical al acestuia. Actualele carduri de sănătate se estimează că vor fi înlocuite în totalitate în decursul următorilor cinci ani.

Subvenţionarea unei părţi din preţul medicamentelor cumpărate în Spania:

 La data de 1 iulie 2012 au intrat în vigoare măsurile aprobate de Guvern pentru modificarea sistemului finanțării sănătăţii publice. Cel mai mult sunt afectaţi de aceste măsuri pensionarii, care înainte de aplicarea acestei legi beneficiau de medicamente gratuite şi conform noii legislaţii trebuie să plătească între 10 şi 20% din preţ, în funcţie de valoarea pensiei. Pensionarii proveniţi din alte ţări UE beneficiază de aceleaşi servicii ca şi pensionarii spanioli, acordate în aceleaşi condiţii: un pensionar care vizitează Spania şi are card european de sănătate sau un pensionar care deţine formularul S1 va plăti pentru medicamentele prescrise aceeaşi sumă ca un pensionar spaniol.

Persoanele active vor plăti o suma mai mare: 

de la 40% din costul total al medicamentului anterior anului 2012, vor plăti între 50 şi 60%, în funcţie de venituri. De asemenea, un număr de 425 de medicamente nu vor mai beneficia de finanţare publică, pacientul trebuind să suporte o parte din costul total

http://www.msc.es/sanidad/portada/home.htm

IMPORTANT:

 In cadrul prestaţiilor de securitate sociala nu sunt incluse şi cheltuielile pe care le-ar presupune repatrierea corpului neînsufleţit în caz de deces, pentru aceasta fiind necesară o asigurare suplimentară.

Cum este reglementat sistemul de învăţământ?

In Spania exista 3 tipuri de şcoli: publice (gratuite şi detinute de către regiunile autonome); private subvenţionate de către stat (subvenţia se primeşte de la provinciile autonome, dar pot fi anumite taxe pentru materiale de studiu, uniforme, etc); nesubvenţionate de stat (taxele de şcolarizare variază în funcţie de tipul şcolii şi includ servicii: de transport, mese, sport, etc). Sunt 6 nivele de educaţie: preşcolar (0-6 ani), primar (6-12 ani, obligatoriu şi gratuit), secundar obligatoriu (12-16 ani), liceal (16-18 ani), profesional (modular pentru învarea unei meserii) şi superior (împărţit în trei cursuri, ultimul fiind cel de doctorat). Se poate participa şi la cursuri profesionale de pregatire, inclusiv în domeniul artistic şi lingvistic.

 Cum este viaţa socială şi culturală? 

Spaniolii sunt renumiţi pentru faptul că le place să socializeze şi pentru intensitatea vieţii culturale. Pe tot teritoriul Spaniei există nenumărate baruri şi restaurante unde cei ce poposesc în jurul unui pahar de vin spaniol, renumit în întreaga lume, pot savura şi delicioasele “tapas”, gustări tradiţionale. Pentru a servi preparate tradiţionale româneşti gen sarmale,zacuscă,ciorbă de burtă sau mititei in ultimii ani s-au deschis si restaurante româneşti in Spania.

http://www.salir.com/restaurantescocina_rumanahttp://www.atrapalo.com/restaurantes/rumanos-espana_c81_d5.html 

http://www.guiadelocio.com/madrid/restaurantes/san-fernando-de-henares/dracula 

http://www.restalo.es/restaurante-muntenia-euro-65 

http://www.mesalibre.com/ficha/restaurantelataulademuntaner http://11870.com/pro/restaurante-rumania


 Care sunt dispoziţiile privind viaţa privată (naştere, căsătorie, deces)?

 - Naşterea: 

 Dreptul la asistență medicală pe durata sarcinii și la naștere În Spania, femeile însărcinate beneficiază de asistență medicală gratuită atât pe durata sarcinii, cât și la naștere. În primele 2 săptămâni după naștere, mama va trebui să-și facă programare la moașă (matrona) pentru a fi consiliată și pentru a primi îngrijiri medicale, dacă este cazul (gratuit). De asemenea, bebelușul va trebui să fie văzut de pediatru în primele 10 zile de la naștere, pentru evaluare (gratuit). Apoi, dacă bebelușul este sănătos, va fi evaluat periodic de către pediatru (control de niñosano) și i se vor face vaccinurile obligatorii (la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni și la 1 an). Atenție: Trebuie să aveți tarjeta sanitară pentru bebeluș (beneficiar al părintelui), astfel încât vaccinarea să se facă gratuit.

După naştere: 

Puteți înregistra nașterea direct la Consulat, în termen de 15 zile de la naștere. În acest caz, înregistrarea este gratuită și va trebui să prezentați următoarele documente:

- Hoja medica de nacimiento (hojaamarilla), cu amprenta bebelușului, eliberată de spital. Acest document se legalizează de Colegiul Medicilor (taxa variază între 3 și 5 euro) și apoi se apostilează la Tribunalul superior de Justiție (gratuit).

- Certificatele de naștere ale părinților în original (dacă unul dintre părinți este cetățean străin, va trebui să prezinte traducerea legalizată a certificatului de naștere).

- Certificatul românesc de căsătorie în original, dacă părinții sunt căsătoriți.

- Acte de identitate românești valabile ale părinților.

Atenție: 

- La Consulat se poate prezenta doar unul dintre părinți (cetățean român), fără copil.

- ”Hoja amarilla” va fi oprită în original la Consulat.

- Dacă înscrieți nașterea direct la Consulat, nu veți mai putea cere înscrierea la Registrul Civil spaniol, pentru a obține Libro de familia.

- Dacă părinții sunt căsătoriți în Spania dar nu au certificat românesc de căsătorie, vor trebui să înscrie mai întâi sau în același timp și certificatul spaniol de căsătorie

http://madrid.mae.ro/node/281

Dacă doriți să înregistrați nașterea la Registrul Civil Spaniol, trebuie să știți următoarele lucruri: 

- Unul dintre părinți se va prezenta la Registrul Civil de unde locuiește, cu următoarele documente:

- Hoja medica de nacimiento (hoja amarilla), cu amprenta bebelușului, eliberată de spital.

- Actele de identitate ale părinților.

 - Libro de familia, dacă există.

- Înscrierea nașterii unui cetățean străin (cu părinți români sau străini, dar niciunul spaniol) la Registrul Civil spaniol se face declarativ. La Registrul Civil veți completa

un formular (nu este obligatoriu să-l completați pe loc, îl puteți solicita și îl completați acasă și ulterior îl prezentați la Registrul Civil)

Atenție: 

- La numele de familieal copilului (dacă ambii părinți sunt cetățeni români) solicitați aplicarea legii române: dacă părinții au același nume de familie, la fel va avea și copilul. Nu acceptați să dubleze numele de familie al copilului! Dacă părinții au nume de familie diferite, copilul va lua numele unuia dintre părinți sau numele lor reunite.

- Dacă părinții nu sunt căsătoriți, tatăl va completa o declarație de recunoaștere a copilului.

- Dacă mama este căsătorită cu alt bărbat și nu a divorțat încă, solicitați ca în certificatul de naștere să fie trecut tatăl biologic (va trebui să prezentați martori care să declare că soțul nu este tatăl copilului). De asemenea, va fi cerută și declarația mamei.

- După ce ați înregistrat copilul, cereți funcționarului de la registrul Civil spaniol Certificado Literal de Nacimiento. Cu acesta, mergeți la Tribunalul Superior de Justiție și puneți Apostila de la Haga (este gratuită). Apoi, solicitați la Consulat înscrierea certificatului spaniol de naștere

http://madrid.mae.ro/node/280 și apoi a pașaportului românesc pentru copil 

http://madrid.mae.ro/node/486 sau http://madrid.mae.ro/node/487 

Căsătoria: 

Căsătoria la Registrul Civil Vă puteți căsători la Registrul Civil Spaniol dacă sunteți rezident în Spania (dacă aveți NIE). La Registrul Civil spaniol vă puteți căsători cu un cetățean spaniol, cu un cetățean român sau cu un cetățean străin. În ultimele două cazuri, ambii soți trebuie să aibă rezidență legală în Spania. În cazul căsătoriei la Registrul Civil spaniol, Consulatul României vă va elibera următoarele documente:

-Certificat de edict (este un certificat de lege, eliberat de Consulat; pentru eliberarea acestuia va trebui să prezentați un document de identitate românesc valabil; taxa consulară este de 50 euro).

- Certificat de inscripție consulară (va trebui să prezentați la Consulat un act de identitate românesc valabil, dovada rezidenței -hoja verde - și un istoric de empadronamiento; taxa consulară este de 50 euro).

- Certificat de apacitate matrimonială /„capacidad matrimonial” (veți prezenta un act de identitate românesc valabil și o adeverință de stare civilă sau veți face o declarație pe proprie răspundere privind starea civilă; taxa consulară pentru certificatul de capacitate matrimonială este de 50 euro).

Notă:

 În cazul în care certificatul de naștere este de tip vechi, va trebui să solicitați, prin procură întocmită la Consulat, un certificat de tip nou (albastru), cu Apostila de la Haga. În cazul căsătoriei cu un cetățean român, puteți solicita la Registrul civil ca, în urma căsătoriei soția să poarte numele soțului sau soții să poarte ambele nume de familie reunite, conform legii naționale. În acest caz, pe marginea certificatului spaniol de căsătorie, va fi menționată schimbarea de nume. După celebrarea căsătoriei, va trebui să înscrieți certificatul de căsătorie spaniol la Consulat, pentru ca soții să figureze căsătoriți și în România. În caz contrar, soții vor figura necăsătoriți.

http://madrid.mae.ro/node/281

Căsătoria la Consulat 

La Consulat se poate încheia căsătoria între doi cetățeni români sau între un cetățean român și un cetățean străin de altă naționalitate decât spaniolă. În cazul căsătoriei cu un cetățean străin, ambii soți trebuie să aibă rezidență legală în Spania.

 Procedură:

Se depune la Secţia Consulară o cerere scrisă cu datele ambilor parteneri şi cu indicarea unui telefon de contact, sau se poate trimite prin e-mail sau fax. În baza acestei cereri, veţi fi contactat de Secretariatul Consulatului pentru comunicarea datei încheierii căsătoriei.

Dosarul pentru oficierea căsătoriei va conţine următoarele acte:

 - cărţile de identitate sau paşapoartele în termen de valabilitate;

- permisul de rezidenţă pe teritoriul Spaniei al cel puţin unuia dintre soţi;

- certificatele de naştere;

- sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al fostului soţ şi certificatul de căsătorie anterior (dacă este cazul);

- certificatele medicale prenupţiale, în care să fie precizat „apto/a para contraer matrimonio”, legalizate cu Apostila de la Haga şi traduse în limba română. Certificatul prenupţial (Certificado Medico Oficial - culoare galbenă) se obţine de la medicul de familie. După obţinerea acestuia este necesară autentificarea semnăturii medicului, la Colegiul Medicilor (taxa variază între 3 și 5 euro). Certificatul medical astfel obţinut trebuie apoi legalizat cu Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiție (este gratuit). Certificatul este valabil 14 zile, începând cu data emiterii şi până la oficierea căsătoriei. Se vor accepta și certificate medicale din România aflate în termen de valabilitate (14 zile calendaristice). Traducerea acestuia se poate efectua şi la Consulat. Toate documentele trebuie prezentate în original.


Decesul: 

- Dacă v-a decedat o rudă în Spania

Va trebui să solicitați la Registrul Civil din localitatea unde a decedat persoana Certificacion Literal de Defuncion, prezentând certificatul constatator al decesului eliberat de medic.De obicei, firmele de pompe funebre se ocupă de toate formalitățile, inclusiv de obținerea certificatului spaniol de deces. În cazul în care doriți repatrierea trupului în vederea înmormântării în România, va trebui să contactați o firmă de pompe funebre (funeraria) care va îndeplini toate formalitățile necesare. Costurile pentru repatriere variază între 3500-6000 euro, în funcție de firma funerară.

n cazul în care nu doriți repatrierea trupului în România, puteți opta pentru incinerare sau pentru înmormântare. În cazul în care optați pentru înmormântare, costurile vor fi mai ridicate. Costul înmormântării sau incinerării în Spania începe de la aproximativ 1000 euro și poate ajunge la 3-4000 în funcție de zonă, de firma de pompe funebre sau de complexitatea serviciilor solicitate.


Cum vă poate ajuta Consulatul?

În cazul în care un cetățean român decedează în Spania, Consulatul vă poate ajuta prin eliberarea în mod gratuit a certificatului românesc de deces

http://madrid.mae.ro/node/282


Asigurarea de viață 

Indiferent de vârsta pe care o aveți, este important să încheiați o asigurare de viață pentru ca, în caz de deces, cheltuielile să fie acoperite de societatea de asigurări și, în acest fel, acestea să nu cadă în sarcina familiei. Sumele privind repatrierea corpului neînsufleţit sunt foarte mari, în cazul în care nu există o asigurare

Cum este reglementat transportul? 

- Spania are una dintre cele mai dezvoltate reţele de transport public din Uniunea Europeană. 

Puteti calatori in Spania utilizand mijloacele de transport rutier (viteza maxima pe autostrazi este de 120 Km/h, iar pe alte drumuri nationale cu maxim 100 km/h), feroviar sau aerian (cele mai importante aeroporturi: Madrid şi Barcelona). Majoritatea marilor orase au o retea de transport de metrou cu un orar cuprins intre 6 a.m. pina la 1 a.m. din ziua urmatoare.  Transportul public - în oraşele mari există diferite oferte de preţ pentru călătoria cu transportul public. Un singur bilet (pentru o călătorie), costă în medie de 1,5 – 4,5 euro, în funcţie de oraş şi de zona oraşului

Care sunt prevederile privind prestaţia pentru şomaj?

  Aţi lucrat legal și aţi ajuns în șomaj – ce faceţi?

Înscrierea în evidențe “en búsqueda de empleo”; ajutor șomaj etc. Pentru a beneficia de prestațiile pentru șomaj un lucrător trebuie să-și declare disponibilitatea de a se înregistra la SEPE/INEM (http://www.sepe.es/) ca persoană în căutare activă a unui loc de muncă, să cotizeze la sistemul de securitate socială cel puțin 360 zile în ultimii 6 ani. Pentru obținerea prestației pentru șomaj lucrătorul trebuie să se adreseze Serviciului Statal de Ocupare spaniol (SEPE/INEM: www.sepe.es) sau filialei regionale a acestuia,în cel mult 15 zile de la momentul încheierii relației de muncă (excepție în cazul demisiei).

Exportul prestației de șomaj Menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj (exportul prestaţiei de şomaj) pentru şomerii care se deplasează în alt stat membru în vederea căutării unui loc de muncă. Condiţiile în care se autorizează menţinerea dreptului la plata prestaţiei şi cele referitoare la înregistrarea şomerului au rămas neschimbate în raport cu art. 69 al Regulamentului 1408/71, respectiv:

- şomerul trebuie să rămână la dispoziţia instituţiei competente timp de 4 săptămâni de la data deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj;

- în termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării exportului prestaţiei de şomaj, şomerul trebuie să se înregistreze în evidenţa serviciilor de ocupare din statul în care îşi caută un loc de muncă şi să se supună procedurilor de control pe perioada exportului. Există însă şi o serie de prevederi noi şi anume:
- perioada de „export” a prestaţiei poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la maximum 6 luni;

- plata prestaţiei de şomaj va fi efectuată direct de către instituţia competentă, iar monitorizarea situaţiei şomerului şi comunicarea informaţiilor privind înregistrarea, căutarea unui loc de muncă sau faptele de natură să modifice dreptul la prestaţii constituie responsabilitatea instituţiei din statul în care şomerul s-a deplasat pentru aşi căuta un loc de muncă.

Cuantumul prestaţiei pentru şomaj

 Pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj este necesar să fi cotizat minim 360 de zile în ultimii 6 ani la sistemul de securitate socială spaniol. Perioada în care se acordă indemnizaţie de şomaj diferă în funcţie de perioada de timp în care s-a cotizat. Minimul este de 4 luni iar maximul perioadei în care puteți beneficia de indemnizație de șomaj este de 2 ani (pentru cel puţin 6 ani cotizaţi).

Ajutoarele sociale 

Principalele ajutoare sociale acordate de sistemul spaniol de securitate socială:

- Ajutor pentru pierderea unui loc de muncă fără să fi cotizat 360 zile – 426,00 euro/luna in 2013 (suma se actualizează anual)

- Ajutor dupa terminarea dreptului la prestaţia contributivă – 426,00 euro/lună (suma se actualizează anual)

- Ajutor pentru persoane cu vârsta peste 55 de ani – 426,00 euro/luna (suma se actualizează anual): - Renta Activa pentru Insertie (RAI) - 426,00 euro/lună (suma se actualizează anual)

- Renta agrară.

Există şi entităţi precum Crucea Roşie, Caritas, bisericile şi alte organizaţii umanitare care se administrează după propriile reguli. Însa şi ajutoarele acordate de aceste entităţi se bazează pe anumite criterii (sărăcie extremă, minori, victime ale violenţei de gen etc) şi se acordă pe termen limitat.

Care sunt prevederile privind asigurarea de sănătate?

 Pentru a beneficia de servicii medicale oferite de sistemul de sănătate privat, trebuie să încheiaţi o asigurare de sănătate privată. Pentru a beneficia de servicii medicale oferite de sistemul medical de stat trebuie să fiţi titular sau beneficiar aflat în întreţinerea unui titular de card sanitar (tarjeta sanitaria).

Titulari ai unui card sanitar sunt:

- Persoanele înscrise la Sistemul de Securitate Socială spaniol (cotizanți - angajați sau lucrători pe cont propriu, pensionari);

 - Șomerii care primesc ajutor de şomaj contributiv;

- Şomerii care au terminat ajutorul de şomaj şi primesc în continuare alte ajutoare (exp. subsidio por desempleo);

- Şomerii înscrişi în căutarea unui loc de muncă la Serviciul Statal de Ocupare spaniol (demandantes de empleo), chiar dacă nu mai primesc prestaţii, dacă au fost cotizanţi la Sistemul de Securitate Sociala spaniol;

- Persoanele care au permis de rezidenţa legală, chiar dacă nu contribuie la sistemul de securitate socială, dar dovedesc, prin prezentarea unei Declaraţii de impozit privind Venitul Anual ca Persoana Fizică, faptul ca nu au venituri anuale de peste 100 000 de euro (beneficii din muncă, din capital, activităţi economice sau câştiguri patrimoniale);

- Membrii de familie aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate la sistemul public de sănătate (soţ/soţie, consortul/consoarta acreditaţi legal, fost soţ sau consort aflat în responsabilitatea asiguratului, urmaşii aflaţi în întreţinerea acestuia cu o vârstă inferioară celei de 26 ani sau care au un handicap egal sau superior a 65%, sora/frate care convieţuiesc şi depind economic de asigurat).

- Beneficiarii oricărui tip de pensie din România care au rezidenţă în Spania şi studenţii, pe perioada studiilor în Spania, pot solicita din România formularul S1, în baza căruia pot primi asistenţa sanitară în Spania.

- Persoanele care nu fac parte din nici una din categoriile de mai sus şi nu sunt nici titulare ale unei pensii de bătrâneţe, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile menţionate, nu sunt protejate de dispoziţiile comunitare în domeniul securităţii sociale, deci nu pot beneficia de asistenţa sanitară gratuită acordată în Spania decât dacă prezintă o adeverinţă privind lipsa veniturilor în România, obţinută de la Administraţia Financiară din România şi o adeverinţă de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (www.cnas.ro) sau Casele Teritoriale privind lipsa unei asigurări de sănătate în România.

Femeile însărcinate şi minorii primesc asistenţă medicală în mod gratuit, şi în absenţa unui card de sănătate. Sunt gratuite, de asemenea, consultaţiile pentru afecţiuni medicale considerate urgenţe.

  Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate? 

Prestaţiile familiale sunt destinate acoperirii situaţiilor de dificultate economică a anumitor persoane faţă de responsabilităţile familiale pe care acestea le au sau, în anumite cazuri, determinate de naşterea sau adoptarea copiilor. Majoritatea acestor prestaţii sunt necontributive.

Ajutorul pentru creşterea copilului 

In baza prevederilor Regulamentului 883/2004 reprezentantul legal al copilului aflat în România are dreptul să primească alocaţie sau ajutor pentru creşterea copilului din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

În Spania nu există alocaţie de stat pentru copii, care să se acorde necondiţionat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinţilor, aşa cum se intampla in România sau în alte state europene. În Spania obţin ajutor pentru creşterea copilului doar familiile care se încadrează în baremele de venit anual stabilite de Institutul Naţional de Securitate Socială. Dacă lucrează legal în Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite intâi prestaţia pentru minori in Spania. Daca aceştia NU au dreptul la această prestaţie in Spania (fapt dovedit prin formular european sau orice alt document in care să se specifice clar acest lucru), atunci, pentru copiii aflaţi în întreţinere în România, se poate solicita alocaţie de stat din partea statului român.

Astfel, reprezentantul legal al copilului:

1. Va solicita in Spania Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere (Prestacion economica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiaza copiii sub 18 ani (sau şi cei ce depăşesc 18 ani, dar care au un grad de handicap de peste 65%) în funcţie de situaţia materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securităţii Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere şi se anexează documentaţia solicitată. In funcţie de venitul anual al familiei copilul va beneficia, sau nu, de această prestaţie.

2. Dacă, in funcţie de venitul anual al familiei, minorul nu are dreptul să beneficieze de Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România Alocaţia de stat pentru copii, care reprezintă o suma acordată necondiţionat de veniturile familiei, conform legii. De această alocaţie beneficiază toţi copiii cetăţenilor români in varsta de pana la 18 ani precum şi cei peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, inclusiv copiii cu handicap. Până la vârsta de 2 ani cuantumul sumei acordate este acelaşi, iar după vârsta de 2 ani copiii cu hadicap beneficiaza de cuantum dublu. Pentru a beneficia de alocația de stat, cererea de alocație de stat pentru copii, împreună cu documentaţia necesară, trebuie depusă personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din ţară. Cererea trebuie completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului şi va fi însoţită de orginalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi ale actului de identitate al reprezentantului legal (părintele), precum şi de alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal (sentinţe judecătoreşti, dacă este cazul). De asemenea, dosarul depus va cuprinde şi formularul E 411, completat în partea B, solicitat de la Securitatea Socială din Spania, sau orice alt document eliberat de această instituție din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestaţia pentru copil aflat în intreţinere.

Formularul E411 - cererea de informaţii privind dreptul la prestaţiile familiale în statul de reşedinţă 

Formularul E411 se utilizează de către instituţiile din statele care ar putea acorda prestaţia, pentru a-şi comunica una celeilalte dreptul la prestaţii pentru copiii unei familii. 

Astfel, daca o familie beneficiază de prestaţii familiale în altă ţară decât în România, dreptul la aceleaşi prestaţii în România va fi suspendat parţial sau total.

IMPORTANT 

În ultima perioadă, în Romania s-au primit tot mai multe formulare E411 în care se menţionează că "beneficiarul nu a depus în Spania cerere de acordare a prestaţiei pentru minor aflat în întreţinere”. Aceste dosare se resping în România, deoarece, reprezentantul legal al copilului lucrând legal în Spania, statul competent este Spania, nefiind o chestiune de opţiune (beneficiarul nu vrea prestaţia din Spania, el vrea alocaţia din Romania). Dacă există un drept în Spania, atunci beneficiarul trebuie să ia prestaţii din acest stat. In Romania vor fi puşi în plată doar daca în documentul prezentat se mentionează "NU ARE DREPTUL " (depăşeşte limite de venit sau nu lucrează legal). Documentele în care se menţionează NU A DEPUS CERERE nu pot fi folosite în Romania pentru a obţine alocaţie.

Pot beneficia de alocaţia acordată de statul român doar copiii aflaţi în întreţinere pe teritoriul României, nu şi cei care-şi însoţesc părinţii în Spania. 

Pentru aceia drepturile pot fi solicitate doar de la statul spaniol. A beneficia şi de alocaţia din România şi de prestaţia din Spania este o încălcare a legii!

Prestaţia economică pentru naşterea sau adoptarea unui copil în familiile numeroase, monoparentale sau în cazul mamelor cu dizabilităţi (incapacitate de cel puţin 65%)

Este o prestaţie economică acordată o singură dată rezidenţilor pe teritoriul spaniol, dacă nu se depăşeşte un anumit nivel de venituri stabilit anual.


Prestaţia economică pentru naştere sau adopţie multiplă 

Este o prestaţie economică acordată o singură dată având ca scop compensarea cheltuielilor suplimentare provocate de naştere sau adoţia mai multor copii.

Prestaţia neeconomică pentru îngrijirea copilului minor sau al altor membri de familie, până la al doilea grad de rudenie sau afinitate, care din motiv de accidente sau dizabilităţi nu se pot îngriji singuri şi nu desfăşoară o activitate remunerată

De această prestaţie pot beneficia, la nevoie, toţi lucrătorii, atât din sectorul public, cât şi din cel privat.

 Cum este reglementat sistemul naţional de pensii? 

- Pensii pentru limită de vârstă:

incepând cu data de 01.01.2013 accesul la pensia pentru limită de vârstă depinde de vârsta celui interesat şi de cotizaţiile acumulate de-a lungul perioadei lucrate. Astfel, vârsta cerută este de: 67 ani sau 65 ani dacă se acreditează 38 de ani de cotizare. Vârsta de pensionare şi perioada de cotizare solicitate se modifică în mod gradat. Perioada generică de cotizare: 15 ani, dintre care ultimii doi să fie realizaţi înaintea pensionării.

Incapacitatea de muncă: 

Incapacitate permanentă parţială

Este incapacitatea care provoacă lucrătorului o scădere ce cel puţin 33% a randamentului normal pentru desfăşurarea activităţii obişnuite, fără a împiedica realizarea sarcinilor fundamentale. Este compatibilă cu desfăşurarea oricărei activităţii şi cu menţinerea activităţii curente desfăşurate. Cuantumul indemnizaţiei acordate este de 24 plăţi lunare calculate în funcţie


de baza de calcul care a servit pentru calcularea ajutorului pentru incapacitatea temporară din care derivă incapacitatea permanentă.

 Incapacitatea permanentă totală

Împiedică lucrătorul să realizeze toate activităţile sau cel puţin activităţile esenţiale pentru desfăşurarea profesiei sale obişnuite, dar nu şi cele necesare desfăşurării altei profesii. Cuantumul prestaţiei se obţine aplicând un procent bazei de calcul corespunzătoare, în funcţie de cauza care a generat incapacitatea. Prestaţiile în urma unei boli comune sau unui accident comun se acordă în 14 plăţi, una pentru fiecare lună a anului, şi două plăţi suplimentare. Prestaţiile în urma unei boli profesionale sau unui accident de muncă se acordă în 12 plăţi, deoarece plăţile suplimentare sunt incluse în cadrul plăţilor lunare obişnuite.

 Pensia de urmaş:

Prestaţiile pentru moarte sau urmaşi sunt destinate compensării situaţiilor de necesitate economică produse, pentru anumite persoane, de decesul altora. In Spania pensia de urmaş se acordă, în condiţiile respectării cerinţelor legislaţiei, urmatoarelor categorii: văduv/ă, copil orfan, altor membri de familie (frate/soră, nepot/nepoată, mamă/tată, bunic/bunică) care au convieţuit cu decedatul şi au fost întreţinuţi de acesta cel puţin doi ani înainte de data decesului şi care dovedesc că nu au posibilitatea să se întreţină.

Căror instituţii se pot adresa lucrătorii români pentru mai multe informaţii?

În România:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Adresa: Strada Dem. I Dobrescu, nr.2 B, sector 1, Bucureşti E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro Telefon: 004 021 313 62 67 Website: www.mmuncii.ro


 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă


Adresa: Strada Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti Direcția Relații Internaționale, EURES și Mediere: E-mail: dmm@anofm.ro Telefon: 004 021 311 07 73 Website: www.anofm.ro / www.muncainstrainatate.anofm.ro


Casa Naţională de Pensii Publice

Adresa: Strada Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti Str. Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020793 Direcţia Relaţii Internaţionale E-mail: dre.cnpas@cnpas.org Telefon: 0040 21 311 80 47/ 021/316.91.11 Program: audienţe telefonice: Marţi, Miercuri şi Vineri, orele 8.30 - 16.30. Website: www.cnpas.org


 Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială

Adresa: Şoseaua Panduri, nr. 22, sector 5, Bucureşti Telefon: 021/313.60.47 Website: www.prestatiisociale.ro


Inspecţia Muncii 

 Adresa: Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021/302.70.30, 021/302.70.54 Website: www.inspectmun.ro/www.inspectiamuncii.ro


Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)/Biroul Relaţii cu Asiguraţii


 Adresa: Calea Călăraşilor 248, bl.S19, sector 3, Bucureşti Tel. gratuit: 0372.309.262 Fax. 0372.309.165 Tel-verde: 0800.800.950 E-mail: relpublas@casan.ro, republ33@casan.ro Website: www.cnas.ro

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane


Str. Ion Campineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, București Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00 Fax: +40 21 319 01 83 E-mail: anitp@mai.gov.ro

 În Spania: 

 Ambasada Românei la Madrid 

 Birou ataşat pe probleme de muncă şi sociale

Adresa: Avda. Alfonso XIII, nr. 157 Telefon: 0034.913.507.356 Fax: 0034.913.452.917 E-mail: agregado.trabajo@embajadaderumania.es Website: www.madrid.mae.ro


Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale (MEYSS) – Website: www.empleo.gob.es 

Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM) - www.sepe.es

Inspecţia Muncii şi Securităţii Sociale (ITSS) - Website: www.empleo.gob.es/ITSS

 Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) – Website: www.seg-social.es

Direcţia Generală pentru Străini (Dirección General de Extrangería) – Website: www.interior.gob.es


Comisariatul Provincial de Poliţie (Comisaria Provincial de Policia). Datele de contact pentru fincare provincie pot fi vizualizate pe site-ul www.interior.gob.es

Biroul pentru străini (Oficina de Extranjeros): Website www.interior.gob.es 

Administraţia Financiară (Agencia Tributaria) Website: www.agenciatributaria.es 

Tribunalul Suprem sau Tribunalele Superioare pentru JustiţieWebsite : www.poderjudicial.es

About Blogger

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche
http://www.facebook.com/pages/romaninspaniacom/140605412781017Top